Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2022

Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Hurtimex S.A. (PLHRTIM00013)
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie 09.08.2021

Walne zgromadzenie 30.06.2021

Walne zgromadzenie 31.08.2020

Walne zgromadzenie 28.06.2019

Walne zgromadzenie 29.06.2018

newsletter

spółka notowana na

NEW/connect

kontakt
hurtimex s.a.