Polityka Prywatności

PROGRAM KARTY STAŁEGO KLIENTA KANZ:


NOWE DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA


ZMIANA REGULAMINU


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PROGRAMU KARTY STAŁEGO KLIENTA KANZ


Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. („RODO”) i zastąpi ono przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. RODO wymusza konieczność wprowadzenia zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych, modyfikując zasady i sposoby, w jaki mogą być one zbierane, przetwarzane i przechowywane.


W celu wypełnienia obowiązku z art. 13 RODO przyjęliśmy Politykę ochrony danych osobowych Programu Karty Stałego Klienta KANZ, z którą możecie Państwo zapoznać się poniżej w dostępnym dokumencie „Polityka Ochrony Danych Osobowych Programu Karty Stałego Klienta KANZ”. Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z jego treścią, ponieważ zawiera istotne informacje o przetwarzaniu Państwa danych w ramach Programu Karty Stałego Klienta KANZ.


Informujemy także, iż dokonaliśmy zmiany Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta KANZ dla potrzeb jego dostosowania do RODO. Zmieniony Regulamin wejdzie w życie z dniem 25.05.2018 roku. W tym przypadku także prosimy o szczegółowe i wnikliwe zapoznanie się z jego aktualnym tekstem. W przypadku braku jego akceptacji, ale także na podstawie własnej indywidualnej decyzji bez podawania przyczyn mogą Państwo zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Programie Karty Stałego Klienta KANZ do 24.05.2018 r.


W takim przypadku prosimy o złożenie rezygnacji z uczestnictwa w Programie Karty Stałego Klienta KANZ z wykorzystaniem jednej z poniższych form :

  • • złożenie pisemnego oświadczenia w dowolnym sklepie KANZ;
  • • przesłanie oświadczenia na adres korespondencyjny HURTIMEX S.A., ul. 28 Płk Strzelców Kaniowskich 42, 90-640 Łódź
  • • przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kartakanz@hurtimex.com.pl


Zmieniona została także Deklaracja Przystąpienia do Programu Karty Stałego Klienta KANZ, którą zamieściliśmy poniżej..


Z wyrazami szacunku,
Prezes HURTIMEX S.A.


Polityka Ochrony Danych Osobowych Hurtimex SA

Regulamin Karty Stałego Klienta Kanz i deklaracja zgłoszeniowa Hurtimex SA


Wcześniej obowiązujące informacje dotyczące Programu Karty Stałego Klienta KANZ znajdziesz tutaj >>>

newsletter

spółka notowana na

NEW/connect

kontakt
hurtimex s.a.