Wdrażanie systemu B2B


2012-08-10 02:00:00

Utworzono piątek, 10, sierpień 2012 02:00
Opublikowano piątek, 10, sierpień 2012 02:00Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

"Wprowadzenie innowacji organizacyjnej poprzez wdrożenie systemu B2B w obrębie Hurtimex S.A. i jej partnerów"

UDA-POIG.08.02.00-10-002/08-00

UDA-POIG.08.02.00-10-002/08-01Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje

newsletter

spółka notowana na

NEW/connect

kontakt
hurtimex s.a.